Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/meliva/domains/melivan.net/public_html/wp-content/plugins/elementor-pro/modules/dynamic-tags/tags/post-featured-image.php on line 36

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/meliva/domains/melivan.net/public_html/wp-content/plugins/elementor-pro/modules/dynamic-tags/tags/post-featured-image.php on line 36

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/meliva/domains/melivan.net/public_html/wp-content/plugins/elementor-pro/modules/dynamic-tags/tags/post-featured-image.php on line 36

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/meliva/domains/melivan.net/public_html/wp-content/plugins/elementor-pro/modules/dynamic-tags/tags/post-featured-image.php on line 36

مقایسه لیوان کاغذی با لیوان پلاستیکی؛ قسمت دوم


Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/meliva/domains/melivan.net/public_html/wp-content/plugins/elementor-pro/modules/dynamic-tags/tags/post-featured-image.php on line 36

کدام لیوان برای محیط زیست مناسب تر است؟ لیوان کاغذی یا لیوان پلاستیکی؟

یک مطالعه هلندی نشان می دهد که وقتی تمام فاکتورها درنظر گرفته شود،لیوان کاغذی و لیوان پلاستیکی اثرات زیست محیطی مشابه ایی از خود نشان می دهند.

این مطالعه 10 دسته اثر زیست محیطی(عواملی که بر محیط زیست اثر می گذارد) بررسی کرد که هر نوع لیوان را در هر دسته بررسی کرد.

محققان دریافتند که لیوان های کاغذی در 5 دسته بهترند و لیوان های پلاستیکی در 5 دسته دیگر بهترند.

درمقایسه با تولید لیوان کاغذی،لیوان های پلاستیکی:

1. 42 درصد آب کمتری نیاز دارند.
2. 17 درصد انرژی کمتری نیاز دارند.
3. نیازی به قطع درختان ندارند.
4. نیاز به مواد شیمیایی که می تواند به آب ضرر برساند ندارند مگر اینکه بطور مناسب دفع نشوند؛ مانند دی اکسید کلر
5. 22 درصد نفت خام کمتری برای جابجایی لیوان ها و مواد خام نیازدارد.

درمقابل،وقتی با لیوان پلاستیکی مقایسه می شود،لیوان کاغذی:

1. 28 درصد گازهای گلخانه ایی کمتری آزاد می کند.
2. در طول 20 سال تجزیه می شود(لیوان پلاستیکی بیشتر از یک میلیون سال طول می کشد تا تجزیه شود)
3. در آب در طول چند روز تجزیه می شود (لیوان پلاستیک حدود 50 سال طول می کشد تا درآب تجزیه شود).
4. به مراتب برای بازیافت و بازیافت نرخ بالا آسانتر است.
5. سمی نیستند.

بعضی شرکت ها درحال کار کردن بر روی توسعه لیوان های قابل تبدیل به کود (کامپوست) هستند. ( سئو چیست )

بهترین لیوان، لیوان قابل استفاده مجدد است.

بخش عمده ای از صنعت قهوه انتخاب کرده اند که رو به سمت لیوان های کاغذی بیاورند بجای لیوان های پلاستیکی.

اگرچه مزایای زیست محیطی کاغذ اندک است. بهترین انتخاب برای محیط زیست اینستکه از لیوان قابل استفاده مجدد خود استفاده کنید.

در ایالت متحده آمریکا هر فرد بطور متوسط 2.1 تا 3 لیوان، نوشیدنی مصرف می کند. با انتخاب کردن لیوان قابل استفاده مجدد هر فرد روزانه حدود 3 لیوان ذخیره می کند که تاثیر زیست محیطی قابل توجهی دارد.

نوشیدن قهوه با لیوان قابل استفاه مجدد مزایای دیگری نیز دارد از جمله اینکه زیباترین انتخاب است.

“ملیوان دوستدار محیط زیست و تولید کننده محصولات سلولزی تبلیغاتی”

ملیوان تولید کننده محصولات کاغذی تبلیغاتی شامل لیوان کاغذی تک جداره و دوجداره، لیوان کاغذی دمنوش دار تبلیغاتی، لیوان کاغذی دسته دار تبلیغاتی و لیوان کاغذی کافی دار تبلیغاتی می باشد.