لیوان کاغذی سه جداره

– لیوان کاغذی سه جداره درب دار

– لیوان کاغذی سه جداره با چاپ اختصاصی

– لیوان کاغذی سه جداره قهوه

توضیحات

لیوان کاغذی یکی از بهترین  نوع لیوان های کاغذی از نظر کیفیت و دوام می باشد لیوان کاغذی سه جداره در دو سایز پرکاربرد زیر تولید می شود:

 

چاپ لیوان کاغذی سه جداره سایز ۲۲۰ سی‌سی (۹ اونس)

• ارتفاع : ۸۸ میلی‌متر
• قطر کف (قطر زیرین خارجی): ۵۳ میلی‌متر
• قطر دهنه (قطر فوقانی خارجی) : ۷۵ میلی‌متر
• ضخامت کاغذ: ۱۹۸ گرمی جداره ی داخلی و ۱۹۸ و ۲۵۸ گرمی جداره ی بیرونی
• گرید کاغذ: گرید (A) مناسب نوشیدنیهای سرد و گرم
• مرکب: چاپ لیوان کاغذی سه جداره سایز ۲۲۰ سی‌سی با مرکب مخصوص چاپ ظروف کاغذی

 

چاپ لیوان کاغذی سه جداره سایز ۳۶۰ سی‌سی (۱۲ اونس)

• ارتفاع : ۱۱۵ میلی‌متر
• قطر کف (قطر زیرین خارجی): ۵۳ میلی‌متر
• قطر دهنه (قطر فوقانی خارجی) : ۸۰ میلی‌متر
• ضخامت کاغذ: ۱۹۸ گرمی جداره ی داخلی و ۱۹۸ و ۲۵۸ گرمی جداره ی بیرونی
• گرید کاغذ: گرید (A) مناسب نوشیدنیهای سرد و گرم
• مرکب: چاپ لیوان کاغذی سه جداره سایز ۳۶۰ سی‌سی با مرکب مخصوص چاپ ظروف کاغذی