پیش دستی کاغذی

  • پیش‌دستی کاغذی مستطیلی
  • پیش‌دستی کاغذی مربعی
  • پیش‌دستی کاغذی دایره ای
  • بشقاب کاغذی

توضیحات

پیش‌دستی کاغذی مستطیلی ملیوان

طول: ۱۹۰ میلی متر
عرض : ۱۹۰ میلی متر
جنس: کاغذ پشت سفید کره‌ای (اسبی، اژدها، هانسول) و ایندربورد (اینفینیتی) کره‌ای
ضخامت کاغذ: ۲۵۰ و ۲۸۰ گرم
مرکب: سانشمیکال مورد تایید آمریکا
سلفون‌کشی: دارد


پیش دستی کاغذی دایره‌ای ملیوان

قطر: ۱۹۰ میلی متر
جنس: کاغذ پشت سفید کره‌ای (اسبی، اژدها، هانسول) و ایندربورد (اینفینیتی) کره‌ای
ضخامت کاغذ: ۲۵۰ و ۲۸۰ گرم
مرکب: سانشمیکال مورد تایید آمریکا
سلفون‌کشی: دارد


پیش‌دستی کاغذی مربعی/ بشقاب کاغذی ملیوان

طول: ۱۹۰ میلی متر
عرض : ۱۹۰ میلی متر
جنس: کاغذ پشت سفید کره‌ای (اسبی، اژدها، هانسول) و ایندربورد (اینفینیتی) کره‌ای
ضخامت کاغذ: ۲۵۰ و ۲۸۰ گرم
مرکب: سانشمیکال مورد تایید آمریکا
سلفون‌کشی: دارد


قیمت پیش دستی کاغذی

قیمت پیش دستی کاغذی با مشخص شدن موارد زیر تعیین می‌شود:

کیفیت و جنس کاغذ
تعداد سفارش
ابعاد و…

برای خرید، سفارش و یا کسب اطلاعات بیشتر لطفا با ما تماس بگیرید
پیش دستی کاغذی
چاپ پیش دستی کاغذی
بشقاب کاغذی