تاریخچه لیوان یک بار مصرف کاغذی و انواع آن

خلاصه-تاریخچه لیوان یک بار مصرف کاغذی در طول تاریخ هر پیشرفتی در علم به منظور افزایش راحتی و آسایش بشر بوده است. ظروف یکبار مصرف نیز از این قائده مستثنی نیستند. اختراع و ساخت ظروف یک بار مصرف به منظور افزایش آسایش و بهداشتی فردی بوده است. البته نباید از این نکته غافل شویم که […]