ظروف گیاهی چیست ؟

ظروف گیاهی در سال 1970 تولید شدند . در چند سال گذشته استفاده مردم از ظروف یکبار مصرف پلاستیکی متداول نشده بود و هر فردی برای ریختن غذای خود از ظروف ملامینی و فلزی استفاده می نمود . امروزه با توجه به پیشرفت فناوری و تکنولوژی و استفاده راحت از انواع ظروف یک بار مصرف… ادامه خواندن ظروف گیاهی چیست ؟