فرآیند تولید لیوان کاغذی

تولید لیوان کاغذی – در سال 1908 یک پروفسور به نام Alvin Davison  تحقیقی درمورد اثرات مرگبار استفاده از لیوان های شیشه ای که به صورت مشترک بین دانش آموزان در مدارس استفاده می شد انجام داد که باعث انتقال بیماری ها بین افراد می شد و در مجله جهان من به چاپ رسید. ایده […]