لیوان یکبار مصرف کاغدی نسبت به نوع پلاستیکی بهتر است؟

استفاده از لیوان یکبار مصرف کاغدی و کاغذی به دلیل عدم نیاز به شستشو، مورد علاقه افراد است و همچنین استفاده از این لیوان ها موجب صرفه جویی در مصرف آب است. هم لیوان یک بار مصرف کاغذی و هم لیوان یک بار مصرف پلاستیکی مزایا و معایبی دارد. ظروف یکبار مصرف و ساختار آن ها […]