مقایسه لیوان کاغذی با لیوان پلاستیکی؛ قسمت دوم

کدام لیوان برای محیط زیست مناسب تر است؟ لیوان کاغذی یا لیوان پلاستیکی؟ یک مطالعه هلندی نشان می دهد که وقتی تمام فاکتورها درنظر گرفته شود،لیوان کاغذی و لیوان پلاستیکی اثرات زیست محیطی مشابه ایی از خود نشان می دهند. این مطالعه 10 دسته اثر زیست محیطی(عواملی که بر محیط زیست اثر می گذارد) بررسی… ادامه خواندن مقایسه لیوان کاغذی با لیوان پلاستیکی؛ قسمت دوم

مقایسه لیوان کاغذی با لیوان پلاستیکی؛ قسمت اول

کدام لیوان برای محیط زیست مناسب تر است؟ لیوان کاغذی یا لیوان پلاستیکی هردو نوع لیوان (لیوان های کاغذی و لیوان های پلاستیکی) مزایایی دارند. عموما لیوان های کاغذی زیست سازگارترند از لیوان های پلاستیکی،زیرا در ساخت لیوان کاغذی از درخت بعنوان یک منبع تجدیدپذیر استفاده شده است. در مقابل آن لیوان های پلاستیکی قرار… ادامه خواندن مقایسه لیوان کاغذی با لیوان پلاستیکی؛ قسمت اول