از چه کاغذهایی در تولید لیوان کاغذی استفاده می شود؟

جنس لیوان کاغذی به دلیل استفاده از مایعات سرد و گرم باید به گونه ای باشد که مایعات درون کاغذ نفوذ نکند. جنس لیوان های یکبارمصرف مقوای ساده نباید باشد و طرفی که داخل لیوان قرار می گیرد باید آغشته به پلی اتیلن باشد. این ماده مانع از نفوذ مایعات به خارج از لیوان می… ادامه خواندن از چه کاغذهایی در تولید لیوان کاغذی استفاده می شود؟